Fra Modtager til Medtager – Sådan understøtter du klassiske kommunikationsdiscipliner med digitale og sociale medier

På Tværs af Medier – Twitterlobbyisten

John Wagner fra De Samvirkende Købmænd er en af hovedfigurerne i bogen Digital Interessevaretagelse. Fordi han har forstået at sætte strøm til sine public affairs-aktiviteter. I dette afsnit har jeg besøgt ham på Islands Brygge for at høre, hvilke resultater han har af sin Twitterbrug.

Vores kurser
27. september, 2022

Trekronergade 149
2500 Valby