Fra Modtager til Medtager – Sådan understøtter du klassiske kommunikationsdiscipliner med digitale og sociale medier

På Tværs af Medier – Twitterlobbyisten

John Wagner fra De Samvirkende Købmænd er en af hovedfigurerne i bogen Digital Interessevaretagelse. Fordi han har forstået at sætte strøm til sine public affairs-aktiviteter. I dette afsnit har jeg besøgt ham på Islands Brygge for at høre, hvilke resultater han har af sin Twitterbrug.

Vores kurser
22. august, 2022

Trekronergade 149
2500 Valby

27. september, 2022

Trekronergade 149
2500 Valby