Fra Modtager til Medtager – Sådan understøtter du klassiske kommunikationsdiscipliner med digitale og sociale medier

På tværs af medierne

Podcast

Podcast

Podcasten “På tværs af medier” er bygget op af små korte lydbilleder om nye cases, flere discipliner og formater i forhold til dem, du kan

Podcast

På Tværs af Medier – Twitterlobbyisten

John Wagner fra De Samvirkende Købmænd er en af hovedfigurerne i bogen Digital Interessevaretagelse. Fordi han har forstået at sætte strøm til sine public affairs-aktiviteter.

Køb bogen

Fra Modtager til Medtager

Bogen “Fra Modtager til Medtager” er tilgængelig fra Trykværkets bestilling efter 18. marts og senere som E-bog. Du vil kunne bestille bogen her fra siden.

Bogen kommer til at koste 300 kroner plus moms. E-bogen kommer til at koste halvdelen, men bliver gratis efter et halvt år, som det var tilfældet for bogen Digital Interessevaretagelse som du nu kan downloade gratis på siden.

Kurser og uddannelse

Uddannelse: Opkvalificering af Social Media-medarbejdere – 3 dage
Startdato : 27. september, 2022